Exchange kalkulyatoru

“Azərbaycan Sənaye Lizinq” MMC  “ASB” ASC tərəfindən həyata keçirilən kredit siyasətinin nəticəsində müşayiət olunan yüksək artım və ölkə miqyasında lizinq xidmətlərinə tələbatın artması , bu sahədə yeni bir hüquqi şəxsin təsis edilməsinə ehtiyac yaratmışdır. Bunun nəticəsində 2005-ci ildə “Azərbaycan Sənaye Lizinq ” MMC şirkəti təsis olunmuş və 2007-ci ildən etibarən aktiv fəaliyyətə başlamışdır.

Hazırda lizinqə verilən aktivlər sırasına daşınmaz əmlak, minik və yük avtomobilləri, eləcə də istehsal təyinatlı avadanlıqlar daxildir.

“Azərbaycan Sənaye Lizinq” MMC
Hüquqi ünvanı: Bakı şəhəri, Z. Əliyeva küç., 3
Faktiki ünvanı: Bakı şəhəri, Z. Əliyeva küç., 3
Təsisçi: “ASB”ı ASC – 100%

Bank rekvizitləri:
Bank :  “ASB” ASC
Kod:  509664
Bank VÖEN:  9900007981
Müxbir hesab: AZ12NABZ01350100000000016944
S.W.I.F.T. : CAPNAZ22
Hesablaşma hesabı: AZ79 CAPN 0000 0000 0001 7856 0027
VÖEN:  9900073401
Direktor: Elsevər Bayramov

Lizinq xidməti
()
Saat
: Dəqiqə
Tarix