Exchange kalkulyatoru
© 2023 ASB Bank
SİF KREDİTLƏRİ
KREDİT
MÜDDƏTİ
120 aya qədər
İLLİK
FAİZLƏR
3% - 5%

FIFD 3.47% – 7.98%

Minimum kredit məbləği

SİF Fondunun qaydalarına uyğun

Maksimum kredit məbləği

SİF Fondunun qaydalarına uyğun

Komissiya və digər xərclər

Qüvvədə olan tarifə uyğun olaraq

Qüvvədə olan tarifə uyğun olaraqÖdəniş forması

SİF Fondunun qaydalarına uyğun

Minimum biznes fəaliyyəti

6 ay

Təminat

Daşınar və daşınmaz əmlakın girovu, qiymətli kağızlar, müddətli / müddətsiz depozit, bank qarantiyaları

()
Saat
: Dəqiqə
Tarix