Exchange kalkulyatoru
© 2023 ASB Bank

Şərtlər:

  • Dünyanın 200-dən çox ölkəsində yerləşən 500 mindən çox məntəqə
  • ABŞ dollarında bir neçə dəqiqə ərzində köçürməni göndərmək/almaq imkanı
  • Köçürmənin maksimal məbləği -  5000 ABŞ dolları
  • Western Union sisteminin operatoru –  The Western Union Company (ABŞ)

Vəsaiti göndərmək üçün:

  • ASB-nin filiallarına yaxınlaşın;
  • Şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədi təqdim edin;
  • Vəsaiti alacaq şəxsin adını və soyadını əməliyyatçıya bildirin;
  • Əməliyyat nəticəsində Sizə veriləcək kodu köçürməni alan şəxsə bildirin .

Vəsaiti almaq üçün:

  • ASB-nin filiallarına yaxınlaşın;
  • Şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədi və xüsusi kodu əməliyyatçıya təqdim edin.

 

MDB ölkələrinə (təcili köçürmələr üçün)

Köçürmənin məbləği, USD

Komissiya haqqı

0,01 - 200,00

3,00 USD

200,01 - 2000,0

Məbləğin 2%

2000,01 - 3000,00

Məbləğin 1,5%

3000,01 və artıq

Məbləğin 1,2%

Uzaq xaric ölkələrinə (təcili köçürmələr üçün)

Köçürmənin məbləği, USD

Komissiya haqqı

0,01 - 50,00

13,00 USD

50,01 - 100,00

15,00 USD

100,01 - 200,00

22,00 USD

200,01 - 300,00

29,00 USD

300,01 - 400,00

34,00 USD

400,01 - 500,00

40,00 USD

500,01 - 750,00

45,00 USD

750,01 - 1000,00

51,00 USD

1000,01 - 1500,00

76,00 USD

1500,01 - 1750,00

81,00 USD

1750,01 - 2000,00

91.00 USD

2000,01 - 250000 

111,00 USD

2500,01 - 3000,00

121,00 USD

*Köçürmənin maksimal məbləği 5000 USD təşkil edir
**MDB ölkələrinə Belarusiya, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Rusiya Federasiyası, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan və Ukrayna aiddir.
***Uzaq xaricə MDB ölkələrindən başqa digər ölkələr aiddir.
****Məbləğ 3000 USD-dən artıq olduqda hər əlavə 500 USD məbləğinə görə köçürmə üzrə komissiya haqqına 20,00USD əlavə edilir.
MDB ölkələrinə ("12 saat" köçürmələri üçün)

Köçürmənin məbləği, USD

Komissiya haqqı

0,01 - 200,00

2,00 USD

200,01 - 2000,0

Məbləğin 1,5%

2000,01 - 3000,00

Məbləğin 1%

*"12 saat" köçürmələrinin alınması köçürmənin göndərilməsindən 12 saat keçdikdən sonra mümkündür. Maksimal məbləğ 3000,00 USD təşkil edir. Bu tarif Azərbaycandan Türkmənistana  göndərilən köçürmələrə şamil edilmir.

()
Saat
: Dəqiqə
Tarix