Exchange kalkulyatoru
© 2023 ASB Bank

ASB öz inkassasiya xidməti vasitəsilə nağd pulun dövriyyəsi ilə bağlı aşağıdakı xidmətləri göstərir:

  • müştərilərin nağd pul vəsaitlərinin daşınması
  • müştərilərin nağd pul vəsaitlərinin sayılması və hesaba köçürülməsi
  • əmək haqlarının ödənilməsi və digər xərclər üçün əvvəlcədən hazırlanmış nağd pulun müştərilərə çatdırılması
  • qiymətlilərin müştərilərə çatdırılması
  • digər xidmətlər

Şirkət və təşkilatlara xidmətlərin göstərilməsi razılaşma əsasında həyata keçirilir. Qiymətlilər və pul vəsaitləri müştəri ilə razılaşdırılmış vaxtda çatdırılır. İnkassasiya xidmətləri üzrə tariflər fərdi qaydada müəyyən olunur.

İnkassasiya xidmətlərindən istifadə üçün bankın hər hansı bir filialına müraciət etmək olar.

İnkassasiya xidmətləri
()
Saat
: Dəqiqə
Tarix