Exchange kalkulyatoru
© 2023 ASB Bank
Ümumi məlumat

Müxtəlif Valyuta növlərində Müştərilərə yüksək keyfiyyətli hesablaşmalar xidməti göstərmək üçün ASB müxbir hesablar şəbəkəsinin genişləndirilməsi sahəsində daim iş aparır.

ASB-nin müxbir banklar şəbəkəsinin strukturu beynəlxalq hesablaşmaların fərqli növlərini həyata keçirməyə imkan verir.

 

()
Saat
: Dəqiqə
Tarix